TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Hızla gelişmekte ve güncellenmekte olan hukuk sistemimizde, yargı faaliyetlerinin yürütüldüğü adalet saraylarımızda da eğitimli ve donanımlı adliye memurlarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın sağlanabilmesi adına meslek yüksekokulumuzun adalet programı yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu personeli sağlamak amacına hizmet etmektedir.

Programın Hedefi

Adalet programından mezun olan öğrencilerin en önemli ve uygulamada en fazla iş imkanı bulabildikleri alan adliye memurluğudur. Adliye memurlarını temelde yazı işleri müdürü, zabıt katipleri ve mübaşirler olarak sınıflandırabiliriz. Adalet programlarından mezun olunduğu takdirde öğrencilerin adliye sistemi içerisinde önemli rollere sahip olan bu meslek gruplarına dahil olabilmesi mümkündür. Ayrıca adalet programını seçerken pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen hukuk fakültesine geçiş imkanı da dikey geçiş sınavı ile mümkün olabilmektedir.