TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Hızla gelişmekte ve güncellenmekte olan hukuk sistemimizde, yargı faaliyetlerinin yürütüldüğü adalet saraylarımızda da eğitimli ve donanımlı adliye memurlarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın sağlanabilmesi adına meslek yüksekokulumuzun adalet programı yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu personeli sağlamak amacına hizmet etmektedir.

Programın Hedefi

Adalet programından mezun olan öğrencilerin en önemli ve uygulamada en fazla iş imkanı bulabildikleri alan adliye memurluğudur. Adliye memurlarını temelde yazı işleri müdürü, zabıt katipleri ve mübaşirler olarak sınıflandırabiliriz. Adalet programlarından mezun olunduğu takdirde öğrencilerin adliye sistemi içerisinde önemli rollere sahip olan bu meslek gruplarına dahil olabilmesi mümkündür. Ayrıca adalet programını seçerken pek çok öğrencinin hayallerini süsleyen hukuk fakültesine geçiş imkanı da dikey geçiş sınavı ile mümkün olabilmektedir.

Kariyer Olanakları

Adliyelerde hakim ve savcılara yardımcı olmak üzere yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, yapılan sınavlarda başarılı olmak kaydıyla icra dairelerinde müdür ve müdür yardımcılığı, infaz kurumlarında memurluk, banka ve özel şirketlerde avukatların yanında icra ve adliye işlerini takibi gibi hukuki işlerin yürütüldüğü çok sayında alanda kariyer imkanına sahip olurlar.

Çalışma Alanları

Adalet Programı mezunlarının uygulamada hukuk büroları ile de yakın bir ilişkisi vardır. Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları başta olmak üzere pek çok hukuk bürosunda adalet programı mezunları iş imkanı bulabilmektedir. Yargı sistemimizin büyük bir kısmını meşgul eden icra hukuku uyuşmazlıkları hukuk büroları tarafından adalet programı mezunları aracılığı ile yürütülmektedir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

YGS-3 taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Hukuk Fakültesi

       Dikey Geçiş ile Geçilen AÖF Programları:

     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  İktisat,  Kamu Yönetimi,  Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme,  Konaklama    İşletmeciliği