TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Hızla gelişmekte ve güncellenmekte olan hukuk sistemimizde, yargı faaliyetlerinin yürütüldüğü adalet saraylarımızda da eğitimli ve donanımlı adliye memurlarına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın sağlanabilmesi adına meslek yüksekokulumuzun adalet programı yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu personeli sağlamak amacına hizmet etmektedir.

Kariyer Olanakları

Adliyelerde hakim ve savcılara yardımcı olmak üzere yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, yapılan sınavlarda başarılı olmak kaydıyla icra dairelerinde müdür ve müdür yardımcılığı, infaz kurumlarında memurluk, banka ve özel şirketlerde avukatların yanında icra ve adliye işlerini takibi gibi hukuki işlerin yürütüldüğü çok sayında alanda kariyer imkanına sahip olurlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

YGS-3 taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Hukuk Fakültesi

       Dikey Geçiş ile Geçilen AÖF Programları:

     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  İktisat,  Kamu Yönetimi,  Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme,  Konaklama    İşletmeciliği