TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Dünyada uluslararası ticaretin, küresel ve bölgesel anlaşmalarla gelişmesiyle beraber, ülkemizin de dış ticaret hacmi artış göstermiştir. Uluslararası ticarete konu olan emtiaların %85-90 oranında denizyolu ulaştırması ile yapılması da denizcilik sektörünün her daim revaçta olduğunun bir göstergesidir.

Ülkemizin coğrafi konumunun da avantajı ve yapılan yatırımlarla deniz ticaret filo kapasitemiz, limanlarımızdaki yük miktarları, tersanelerde inşa edilen, bakım ve onarımı yapılan gemiler ve gemilere verilen acente hizmetleri gün geçtikçe artmaktadır.

Denizcilik sektöründe var olan nitelikli ara eleman ihtiyacı, coğrafi konumunun vermiş olduğu avantaj ve üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ülkemizde dış ticaret hacminin de artışına uygun olarak çoğalmaktadır.

Programımızın temel amacı; denizcilik sektöründe artan nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Programın Hedefi

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı, disiplinler arası bir program olarak temelinde denizcilik sektörünün hem teknik hem de işletmecilik bilgilerine sahip, nitelikli, işin detaylarının önemine haiz ara elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe uygun olarak, ilk yıl temel önlisans öğretimi dersleri ile sektöre giriş derslerini alan öğrencilerimize ikinci yıl detaylı olarak sektörel dersler verilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz öğrenim gördükleri süre zarfında hem zorunlu otuz günlük stajlarını yaparak hem de Denizcilik Klübü tarafından yapılan çeşitli seminer, söyleşi, teknik gezi vb. etkinliklerle sektörel bilgilerini ve görgülerini artırmaktadırlar.