TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Dünyada uluslararası ticaretin, küresel ve bölgesel anlaşmalarla gelişmesiyle beraber, ülkemizin de dış ticaret hacmi artış göstermiştir. Uluslararası ticarete konu olan emtiaların %85-90 oranında denizyolu ulaştırması ile yapılması da denizcilik sektörünün her daim revaçta olduğunun bir göstergesidir. Ükemizin coğrafi konumunun da avantajı ve yapılan yatırımlarla deniz ticaret filo kapasitemiz, limanlarımızdaki yük miktarları, tersanelerde inşa edilen, bakım ve onarımı yapılan gemiler ve gemilere verilen acente hizmetlerinin hacmi gün geçtikçe artmaktadır. Denizcilik sektöründe var olan nitelikli ara eleman ihtiyacı, coğrafi konumunun vermiş olduğu avantaj ve üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ülkemizde dış ticaret hacminin de artışına uygun olarak çoğalmaktadır.Programımızın temel amacı; denizcilik sektöründe artan nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Programın Hedefi

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı, disiplinler arası bir program olarak temelinde denizcilik sektörünün hem teknik hem de işletmecilik bilgilerine sahip, nitelikli, işin detaylarının önemine haiz ara elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe uygun olarak, ilk yıl temel önlisans öğretimi dersleri ile sektöre giriş derslerini alan öğrencilerimize ikinci yıl detaylı olarak sektörel dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz öğrenim gördükleri süre zarfında hem zorunlu otuz günlük stajlarını yaparak hem de Denizcilik Klübü tarafından yapılan çeşitli seminer, söyleşi, teknik gezi vb. etkinliklerle sektörel bilgilerini ve görgülerini artırmaktadırlar.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımızın çalışma alanları arasında Gemi İşletmeciliği, Gemi Acentalığı, Forwarder İşletmeleri, Liman İşletmeleri başta gelmektedir. Doğaldır ki; iş imkanları da özellikle nitelikli ara elemanlar için çok cazip yükselme fırsatları içermektedir. Programın disiplinler arası olmasının avantajı ile de lojistik ve dış ticaret işletmelerinin denizcilik departmanlarında da iş imkanları mevcuttur.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz, denizcilik endüstrisinde, deniz işletmeleri, liman işletmeleri, liman idaresi, deniz turizmi yat limanları, balıkçı limanları, iç sulardaki limanlarımızda liman idare ve işletmeciliği, gemi bakım- onarım tesisleri, gemi acente hizmetleri, lojistik ve gümrükle ilgili birimlerde çalışabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programımız TYT puan türü ile öğrenci almakta olup programlar arası yatay geçişler ise; Resmi Gazete’de 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesindeki ilgili maddeler uyarınca diğer Deniz Ve Liman İşletmeciliği Programlarına yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile de 2022 DGS Kılavuzu “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları (Tablo-2.)” ‘ye göre  aşağıdaki bölümlere dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

 

2022 DGS Kılavuzu - Tablo-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Alan Kodu

Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

Lisans Alan Kodu

Puan

Türü

4236

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

3149

SAY

9137

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

3150

EA

1139

Deniz ve Liman İşletme

İşletme

3226

EA

9026

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Lojistik Yönetimi

8222

EA

8517

Denizcilik

Uluslararası İşletme Yönetimi

4391

EA

 

 

Uluslararası Ticaret

3355

EA

 

 

Uluslararası Ticaret Ve Finansman

5131

EA

 

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

3356

EA

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

9009

EA

 

 

Kaynak: 2022 DGS Kılavuzu - Tablo-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/DGS/Tablo-2_13052022.pdf