TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bölümün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiyi üreten, bu bilgiyi sağlık sektörünün gelişmesinde kullanan, yetiştiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunmak ayrıca sağlık politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde yer alan kurumların ve işletmelerin dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak sağlık yöneticilerini yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bölümün hedefi, hızla değişen ve dünyayla bütünleşen sağlık sektöründe, vizyon sahibi olan, problem çözümüne odaklanan, yenilikçi, doğru ve zamanında karar alan uzman ve yöneticiler yetiştirerek toplumun sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.