TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiyi üreten, bu bilgiyi sağlık sektörünün gelişmesinde kullanan, yetiştiği öğrencileriyle ülkeye katkıda bulunmak ayrıca sağlık politikalarının geliştirilmesini, kamu ve özel sektörde yer alan kurumların ve işletmelerin dünya standartlarında faaliyet göstermelerini sağlayacak sağlık yöneticilerini yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bölümün hedefi, hızla değişen ve dünyayla bütünleşen sağlık sektöründe, vizyon sahibi olan, problem çözümüne odaklanan, yenilikçi, doğru ve zamanında karar alan uzman ve yöneticiler yetiştirerek toplumun sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kariyer Olanakları

Sağlık bakanlığı basta olmak üzere, kamu ve özel sağlık kurumları, Sağlık sektöründe yer alan, hastaneler, ilaç firmaları, tıbbı malzeme ve ekipman ithal eden firmalar, tıbbi ekipman üretimi yapan sanayi firmaları, sağlık turizmi firmaları, klinikler, görüntüleme merkezleri, laboratuarlar, sigorta ve reasürans firmaları, üniversiteler, eğitim ve danışmanlık firmaları

Çalışma Alanları

Bölümün çalışma alanları Sağlık Bakanlığı basta olmak üzere, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sektöründe yer alan, hastaneler, ilaç firmaları, tıbbı malzeme ve ekipman ithal/ihraç eden firmalar, tıbbi ekipman üretimi yapan sanayi firmaları, sağlık turizmi firmaları ve seyahat acenteleleri, klinikler, görüntüleme merkezleri, laboratuarlar, sigorta ve reasürans firmaları, üniversiteler, eğitim ve danışmanlık firmaları, sağlık yazılımı firmaları, sağlık medyasında yer alan televizyonlar basım yayınevleri, sağlık hukuku bürolarıdır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’na yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülmektedir.

Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı sonrasında gerçekleşmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksekokullar ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili işlemler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına giren öğrenciler ÖSYM tarafından belirlenen kontenjan dahilinde aldıkları puana göre YÖK tarafından belirlenen bölümlere tercihte bulunarak ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.