TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Odyoloji lisans programı öğrencilerine, yüksek bilgi standartları, klinik hizmetler ve araştırma koşullarını sunarak halka en iyi hizmeti sunabilmelerini amaç edinmiştir.

Programın Hedefi

Bilimsel bilgi ve bilince sahip odyologlar yetiştirmektir.