TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Odyoloji bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
2
Odyoloji biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle odyoloji programını planlama becerisine sahiptir.
2
Odyoloji mesleğini, etik kurallara bağlı, multidisipliner yaklaşımı özümsemiş, çağdaş tıp kuralları doğrultusunda sağlıklı ve/veya sorunları olan gruplar için gerekli tarama programlarını hazırlama, uygulama, işitme ve denge sorunu bulunan hastaları değerlendirme, sorunlarını tespit etme, uygun re/habilitasyon programlarını hazırlama, gereksinim duyulacak araçları (işitme cihazı, implantlar, FM sistem, vs) belirleme, bunların uygun şekilde ayarlamasını yapma ve kullanılması için gerekli re/habilitasyon programlarını hazırlama ve uygulama becerilerine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Temel tıp alanları ile işbirliği yapar.
2
İlgili uzman tarafından yönlendirilmiş işitme ve/veya vestibüler şikayetleri olan hastalara gerekli odyolojik/vestibüler değerlendirmelerini yapar ve yorumlar, ihtiyacı durumunda diğer bölümlerden konsultasyon ister.
3
İşitme kaybı olan ve işitme cihazı endikasyonu olan hastalara işitme cihazı tespit etmek, uygulamak ve işitme cihazını hastanın işitme kaybına uygun şekilde ayarlama yapmaktan sorumludur.

Öğrenme Yetkinliği

1
Pediatrik Odyoloji, Geriartrik Odyoloji, Endüstriel Odyoloji, Rehabilitatif Odyoloji, Elektrofizyolojik Ölçümler, Vestibuler Bozukluklar, Vestibuler Rehabilitasyon, İşitme Cihazları, İmplantlar gibi alanlarda uzmanlaşabilir.
2
Odyoloji ile ilgili hizmetlerin etkinliği, devamlılığı ve kalitesinin ölçülmesinin yanı sıra Odyoloji bilimi ile ilgili olarak eğitim ve uygulama çalışmalarında bulunur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Adli makamlar ile özel ve devlet kurumları nezdinde alanıyla ilgili bilirkişilik görevlerini yerine getirir.
2
Gürültülü ortamlarda gürültü ölçümleri yapar ve gürültü seviyesinin azaltılması için yapılması gereken çevresel modifikasyonların düzenlenmesi için gürültü kontrol programlarının uygulanmasında ekip içinde yer alarak, bireysel koruyucuları tespit ederek uygulamasını yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Rehabilitasyonda uygun gördüğü hastalara Koklear implant, Orta Kulak İmplantı, kemiğe implante edilen işitme cihazları (BAHA) ve Beyinsapı İmplantı gibi uygulamalar konusunda önerilerde bulunarak İmplant Kurulunda yer alır.
2
Mesleki standartların ve politikaların geliştirilmesini sağlar. Bilgiye dayalı yeni yöntemlerin ve programların geliştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırmaların planlanması ve yürütülmesi; değerlendirme ve rehabilitasyon yaklaşımlarının etkinliğini belirleyerek; diğer meslek grupları ve halk ile çalışma sonuçlarını paylaşır, mesleki ve teknik standartların geliştirilmesine katkıda bulunur.
3
İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesi için iş, okul, toplum çevrelerinde gerekli işitme taraması programlarına ilişkin uygulamaların geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve koordine edilmesine yönelik çalışmalar yapar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Odyoloji bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
2
Odyoloji biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
3
Öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle odyoloji programını planlama becerisine sahiptir.
4
Odyoloji mesleğini, etik kurallara bağlı, multidisipliner yaklaşımı özümsemiş, çağdaş tıp kuralları doğrultusunda sağlıklı ve/veya sorunları olan gruplar için gerekli tarama programlarını hazırlama, uygulama, işitme ve denge sorunu bulunan hastaları değerlendirme, sorunlarını tespit etme, uygun re/habilitasyon programlarını hazırlama, gereksinim duyulacak araçları (işitme cihazı, implantlar, FM sistem, vs) belirleme, bunların uygun şekilde ayarlamasını yapma ve kullanılması için gerekli re/habilitasyon programlarını hazırlama ve uygulama becerilerine sahiptir.
5
Temel tıp alanları ile işbirliği yapar.
6
İlgili uzman tarafından yönlendirilmiş işitme ve/veya vestibüler şikayetleri olan hastalara gerekli odyolojik/vestibüler değerlendirmelerini yapar ve yorumlar, ihtiyacı durumunda diğer bölümlerden konsultasyon ister.
7
İşitme kaybı olan ve işitme cihazı endikasyonu olan hastalara işitme cihazı tespit etmek, uygulamak ve işitme cihazını hastanın işitme kaybına uygun şekilde ayarlama yapmaktan sorumludur.
8
Pediatrik Odyoloji, Geriartrik Odyoloji, Endüstriel Odyoloji, Rehabilitatif Odyoloji, Elektrofizyolojik Ölçümler, Vestibuler Bozukluklar, Vestibuler Rehabilitasyon, İşitme Cihazları, İmplantlar gibi alanlarda uzmanlaşabilir.
9
Odyoloji ile ilgili hizmetlerin etkinliği, devamlılığı ve kalitesinin ölçülmesinin yanı sıra Odyoloji bilimi ile ilgili olarak eğitim ve uygulama çalışmalarında bulunur.
10
Adli makamlar ile özel ve devlet kurumları nezdinde alanıyla ilgili bilirkişilik görevlerini yerine getirir.
11
Gürültülü ortamlarda gürültü ölçümleri yapar ve gürültü seviyesinin azaltılması için yapılması gereken çevresel modifikasyonların düzenlenmesi için gürültü kontrol programlarının uygulanmasında ekip içinde yer alarak, bireysel koruyucuları tespit ederek uygulamasını yapar.
12
Rehabilitasyonda uygun gördüğü hastalara Koklear implant, Orta Kulak İmplantı, kemiğe implante edilen işitme cihazları (BAHA) ve Beyinsapı İmplantı gibi uygulamalar konusunda önerilerde bulunarak İmplant Kurulunda yer alır.
13
Mesleki standartların ve politikaların geliştirilmesini sağlar. Bilgiye dayalı yeni yöntemlerin ve programların geliştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırmaların planlanması ve yürütülmesi; değerlendirme ve rehabilitasyon yaklaşımlarının etkinliğini belirleyerek; diğer meslek grupları ve halk ile çalışma sonuçlarını paylaşır, mesleki ve teknik standartların geliştirilmesine katkıda bulunur.
14
İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesi için iş, okul, toplum çevrelerinde gerekli işitme taraması programlarına ilişkin uygulamaların geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve koordine edilmesine yönelik çalışmalar yapar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; lisans düzeyinde, sağlık alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Odyoloji bilimine ait temel bilgileri, genel tıp bilgisi dahilinde uygun olarak yorumlayıp, hastası için gerekli yaklaşımları tespit edip uygulama bilgisine sahiptir.
Odyoloji biliminin alt alanlarının temel olgularını, ilkelerini, süreçlerini ve uygulama alanındaki yöntemlerini açıklar, temel düzeyde analiz ve değerlendirmeler yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
Lisans düzeyinde alana özgü, edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve olgusal bilgileri kullanır.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
Sağlık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
Öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle odyoloji programını planlama becerisine sahiptir.
Odyoloji mesleğini, etik kurallara bağlı, multidisipliner yaklaşımı özümsemiş, çağdaş tıp kuralları doğrultusunda sağlıklı ve/veya sorunları olan gruplar için gerekli tarama programlarını hazırlama, uygulama, işitme ve denge sorunu bulunan hastaları değerlendirme, sorunlarını tespit etme, uygun re/habilitasyon programlarını hazırlama, gereksinim duyulacak araçları (işitme cihazı, implantlar, FM sistem, vs) belirleme, bunların uygun şekilde ayarlamasını yapma ve kullanılması için gerekli re/habilitasyon programlarını hazırlama ve uygulama becerilerine sahiptir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
Temel tıp alanları ile işbirliği yapar.
İlgili uzman tarafından yönlendirilmiş işitme ve/veya vestibüler şikayetleri olan hastalara gerekli odyolojik/vestibüler değerlendirmelerini yapar ve yorumlar, ihtiyacı durumunda diğer bölümlerden konsultasyon ister.
İşitme kaybı olan ve işitme cihazı endikasyonu olan hastalara işitme cihazı tespit etmek, uygulamak ve işitme cihazını hastanın işitme kaybına uygun şekilde ayarlama yapmaktan sorumludur.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini ve öğrenme kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
Pediatrik Odyoloji, Geriartrik Odyoloji, Endüstriel Odyoloji, Rehabilitatif Odyoloji, Elektrofizyolojik Ölçümler, Vestibuler Bozukluklar, Vestibuler Rehabilitasyon, İşitme Cihazları, İmplantlar gibi alanlarda uzmanlaşabilir.
Odyoloji ile ilgili hizmetlerin etkinliği, devamlılığı ve kalitesinin ölçülmesinin yanı sıra Odyoloji bilimi ile ilgili olarak eğitim ve uygulama çalışmalarında bulunur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini alır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.
Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Adli makamlar ile özel ve devlet kurumları nezdinde alanıyla ilgili bilirkişilik görevlerini yerine getirir.
Gürültülü ortamlarda gürültü ölçümleri yapar ve gürültü seviyesinin azaltılması için yapılması gereken çevresel modifikasyonların düzenlenmesi için gürültü kontrol programlarının uygulanmasında ekip içinde yer alarak, bireysel koruyucuları tespit ederek uygulamasını yapar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ileri düzeyde kavrama bilgisine sahiptir.
Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahiptir.
Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, kendi alanında nitelikli yetkililer tarafından denetlenen yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyime sahiptir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Amaca uygun program, planlama, yürütme ve değerlendirmede uluslar arası standartlarda mesleki otonomisini kullanır, klinik uygulamalar yapacak yeterli deneyime sahiptir.
Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Rehabilitasyonda uygun gördüğü hastalara Koklear implant, Orta Kulak İmplantı, kemiğe implante edilen işitme cihazları (BAHA) ve Beyinsapı İmplantı gibi uygulamalar konusunda önerilerde bulunarak İmplant Kurulunda yer alır.
Mesleki standartların ve politikaların geliştirilmesini sağlar. Bilgiye dayalı yeni yöntemlerin ve programların geliştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırmaların planlanması ve yürütülmesi; değerlendirme ve rehabilitasyon yaklaşımlarının etkinliğini belirleyerek; diğer meslek grupları ve halk ile çalışma sonuçlarını paylaşır, mesleki ve teknik standartların geliştirilmesine katkıda bulunur.
İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesi için iş, okul, toplum çevrelerinde gerekli işitme taraması programlarına ilişkin uygulamaların geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve koordine edilmesine yönelik çalışmalar yapar.