TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Spor Yöneticiliği Bölümü; spor endüstrisi içerisinde yer alan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere; bilimsel temellere dayalı bilgilerle hizmet verebilecek yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, problemlere çözüm getirme becerisi kazanmış, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışma anlayışını benimseyen yöneticiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Programın Hedefi

Bölümümüz; yönetimin ve spor yönetiminin etkinlik ve rasyonellik için var olduğunu içselleştirmiş; uluslararası standartlarda bir eğitim anlayışını benimseyerek, spor endüstrisine yön verebilecek spor yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.