TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri nedir sorusunun cevabı olarak Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, kişi, kurum ve kuruluşların işletme ve teknoloji alanındaki çalışmalarının yapılması, uygulamalarının yönetilmesi, denetlenmesi, sorunlara çözüm üretilebilmesi, teknolojinin işletmelere dahil edilmesi, bilişim teknolojileri aracılığıyla gerekli bilgi kaynağının oluşturulması ve işletme başarılarının sürdürülmesi gibi sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, bu amaçla hem işletme yönetimi  hem de  bilişim teknolojileri alanında gerek işletme eğitim alanına ait ekonomi, işletme, yönetim organizasyon, pazarlama, finans, üretim yönetimi, maliye, muhasebe, istatistik, hukuk gibi derslerle gerekse teknoloji ile ilgili bilgisayar programlama, elektronik ticaret, e-pazarlama gibi Yönetim Bilişim Sistemleri dersleri ile öğrencilerine bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

 

Programın Hedefi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletmecilik ve yönetim bilgi sistemleri unsurlarından oluşan bütünleşik bir eğitim programı olması sebebiyle disiplinlerarası bir boşluğu dolduracak niteliklere sahip bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda bilgi teknolojilerini tanıyan, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, çok yönlü eleştirel, akılcı, yaratıcı düşünebilen, donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip, iş dünyasının ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevap verebilecek, fark yaratan, problem çözebilen, ekip çalışmalarında tam bir profesyonel, geleceğe aşkla ve umutla bağlı, liderlik ruhu ile hareket eden, yaptığı işin bilgisine ve felsefesine hakim, topluma ve çevresine son derece duyarlı ve mesleki yetkinleri ile başarıyı hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline getiren nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.