TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Ulaştırma, tedarik, taşıma gibi önemli fonksiyonları yerine getiren, ülke ve dünya ekonomisinde  önemli bir paya sahip olan Lojistik, yarattığı istihdam oranları ile lokomotif sektör konumundadır. Lojistik Bölümü; ulusal ve uluslararası  firmalarda, lojistik operasyonları alanında  sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmektedir. Bu amaçla öğrencilerine, taşımacılık, ekonomi, muhasebe, uluslararası ticaret, depolama ve envanter, insan kaynakları yönetimi, ulaştırma politikaları, mesleki İngilizce gibi alanlarda  bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Programın Hedefi

Lojistik Bölümü, akıl ve bilim rehberliğini benimsemiş, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, lojistik tasarım ve lojistik operasyonları alanında yetkin, ulusal ve uluslararası işletmelerde yenilikçi çözümler üretebilen, mesleki etik ilkeleri prensip edinmiş, profesyonel ve akademik hayatta söz sahibi uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.