TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ulaştırma, tedarik, taşıma gibi önemli fonksiyonları yerine getiren, ülke ve dünya ekonomisinde  önemli bir paya sahip olan Lojistik, yarattığı istihdam oranları ile lokomotif sektör konumundadır. Lojistik Bölümü; ulusal ve uluslararası  firmalarda, lojistik operasyonları alanında  sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmektedir. Bu amaçla öğrencilerine, taşımacılık, ekonomi, muhasebe, uluslararası ticaret, depolama ve envanter, insan kaynakları yönetimi, ulaştırma politikaları, mesleki İngilizce gibi alanlarda  bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Kariyer Olanakları

Lojistik Bölümü mezunları özel ve kamu olmak üzere lojistik ve taşımacılık kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilirler. Yaygın iş olanaklarına sahip olan mezunlarımız,  ulusal ve uluslararası üretim ve hizmet firmalarının lojistik bölümlerinde, lojistik hizmeti sunan firmalarda, gemi acentelerinde, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat firmaları ile bu firmaların planlama, lojistik pazarlama, satış, yönetim, muhasebe, haberleşme gibi bölümlerinde  proje yöneticisi, uzman, yetkili gibi çeşitli unvanlarla çalışabilirler. Akademik kariyer düşünen mezunlarımız da lisansüstü eğitimine devam ederek bu hedeflerini gerçekleştirebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölüm,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölüme Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilir. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde yüzde 50 burslu okuma imkânına sahip olur.