TR EN

İKTİSADA GİRİŞ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF110 İKTİSADA GİRİŞ II 2 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, makroekonominin temel kavram ve yöntemleri ile genele işleyişini açıklayabilme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: iktisat bilimine ilişkin temel kavramların yanı sıra; milli gelirin tanımı ve ölçülmesi, enflasyon, istihdam, işsizlik, , IS-LM modeli, para ve maliye politikası, toplam arz ve toplam talep modeli gibi makro ekonomik kavramlardan oluşmaktadır.