TR EN

İKTİSADA GİRİŞ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF110 İKTİSADA GİRİŞ II 2 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro ekonominin temel ilke ve kavramlarını tanımlar. (describe) (2)
Sayısal tablo ve grafiklerinden gelen bilgileri yorumlar.(interpret) (4)
Sermaye, yatırım, büyüme ve tasarruf kavramlarını açıklar. (explain) (2)
Makro ekonomik analiz için gerekli olan temel araçları kullanır. (use) (3)
Makro ekonomik analizin temel modellerini kullanır. (use) (3)
İktisadi sistemin olgu ve genel işleyişini ana hatları ile açıklar. (explain) (2)