TR EN

İKTİSADA GİRİŞ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF110 İKTİSADA GİRİŞ II 2 3 3 6

KAYNAKLAR

Orhan, O.Seyfettin Erdoğan(2015). İktisada Giriş. Umuttepe Yayınları. 6. Baskı
Dinler, Z.(2017) İktisada Giriş. Ekin Kitabevi Yayınları.23. Baskı,
Eğilmez, M.(2016). Örneklerle Kolay Ekonomi. Remzi Kitabevi. 8. Baskı