TR EN

KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI428 KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI 8 3 3 8

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere küreselleşmenin işsizlik, yoksulluk, kalkınma ve gelir dağılımı gibi birçok alan üzerindeki etkilerinin arka planında neler bulunduğunun ve küreselleşme ile beraber işgücü piyasasındaki değişikliğin gelir dağılımı üzerinde etkilerinin ne tür faktörlere bağlı olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, küreselleşmenin başlangıcı ve gelişimi, gelir dağılımı ve ölçülmesinde kullanılan yöntemler, küresel gelir dağılımı endeksi, gelir dağılımı ile büyüme arasındaki ilişki, gelir dağılımının kalkınma üzerindeki etkisi, küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkileri, küreselleşme ve gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik yaklaşımlar, neoliberal yaklaşım açısından küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki, neoliberalizm karşıtı yaklaşımlar, küreselleşme sürecinde gelir dağılımı eşitsizliğinin sebepleri, küreselleşme sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği, uzaksamanın arkasındaki etmeler, ve yakınsama sürecinde geride kalan ülkeler için uygulanması gereken stratejiler konularını kapsamaktadır.