TR EN

KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI428 KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI 8 3 3 8

KAYNAKLAR

Rodrik, D. (2011). Akıllı Küreselleşme. Çeviri: Burcu Aksoy, 1. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Shuut, H. (2004). Kapitalizmle Derdim Var. Çeviri: Ahmet Çakmak ve Nesrin Sungur. 1. Baskı, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Stiglitz, J. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı. Çeviri: Arzu Taşçıoğlu ve Deniz Vural, İstanbul: Plan B Yayınevi.
Wolff, E. N., (2009). Poverty and Income Distribution. Chicester, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd..
İpek, E. Ve Sekmen, Ö. (2016). Türkiye’de Gelir Dağılımının Sosyo Ekonomik Profili, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S.12, ss.359-374.