TR EN

FİNANSAL MATEMATİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL209 FİNANSAL MATEMATİK 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Para piyasalarındaki finansal yapıların matematiksel temelini tanımlamak, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yapılan matematiksel işlemleri uygulamak ve finans ile ilgili matematiksel problemleri çözmektir.
İçerik: Finansal yönetim ve finans kesimi, finans matematiği, paranın zaman değeri, proforma finansal tablolar, finansal planlama, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, başabaş ve kaldıraç analizleri, faiz kavramları, basit faiz, bileşik faiz ve uygulamaları, basit iskonto, bileşik iskonto, anüiteler, tahvil değerleme, risk getiri hesaplamaları, türev piyasalar ve ürünler, dikey, yatay ve trend analizler, stok ve alacak yönetimi, çalışma sermayesi konuları işlenecektir.