TR EN

FİNANSAL MATEMATİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL209 FİNANSAL MATEMATİK 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞLA TUĞBERK ARIKER
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Doç.Dr. HÜSEYİN ÖCAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Para piyasalarındaki finansal yapıların matematiksel temelini tanımlamak, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yapılan matematiksel işlemleri uygulamak ve finans ile ilgili matematiksel problemleri çözmektir.
İçerik: Finansal yönetim ve finans kesimi, finans matematiği, paranın zaman değeri, proforma finansal tablolar, finansal planlama, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, başabaş ve kaldıraç analizleri, faiz kavramları, basit faiz, bileşik faiz ve uygulamaları, basit iskonto, bileşik iskonto, anüiteler, tahvil değerleme, risk getiri hesaplamaları, türev piyasalar ve ürünler, dikey, yatay ve trend analizler, stok ve alacak yönetimi, çalışma sermayesi konuları işlenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Finans alanıyla ilgili temel kavramları tanımlar. (Define) (1)
Finans ile ilgili temel matematiksel problemleri çözer. (Solve) (3)
Paranın zaman değeri ile ilgili problemleri çözer. (Solve) (3)
Tahvil değerleme ile ilgili problemleri çözer. (Solve) (3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama Finansal matematiğin temel kavramları Konu anlatımı
2 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Finansal matematiğin temel kavramları Konu anlatımı
3 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Faiz ve paranın zaman değeri Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
4 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Faiz ve paranın zaman değeri Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
5 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Basit Faiz ve Basit iskonto Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
6 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Basit Faiz ve Basit iskonto Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
7 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Bileşik Faiz ve Bileşik iskonto Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Bileşik Faiz ve Bileşik iskonto Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
10 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Anüiteler Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
11 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Anüiteler Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
12 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Hisse senedi ve tahvil değerlemesi Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
13 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Hisse senedi ve tahvil değerlemesi Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
14 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Yatırım Kararları ve Sermaye Bütçesi Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
15 Kaynağın ilgili bölümünden yararlanarak sunum hazırlama ve örnek olay hazırlama Yatırım Kararları ve Sermaye Bütçesi Konu anlatımı ve örnek olay inceleme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aydın, N. (2009). Finans matematiği. Detay Yayıncılık.
Sucu, M. (2015). Finans Matematiği, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı
Roberts, A. J. (2009). Elementary calculus of financial mathematics (Vol. 15). SIAM.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
1
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
2
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
4
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
1
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0