TR EN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL211 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, yönetim teorilerinin tarihsel süreçlerini gözlemlemek, yönetimin temel fonksiyonlarını açıklamak ve işletmelerin organizasyon yapılarını analiz etme konusunda öğrenciyi yetkin kılmaktır.
İçerik: Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, örgüt yapıları, örgütlerde motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde çatışma ve kriz yönetimi, örgüt geliştirme süreci ve öğrenen örgütler