TR EN

BİYOPSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI346 BİYOPSİKOLOJİ 6 3 3 8

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı alandaki düşüncelere yön vermiş ve normal/anormal davranışlara ve psikoterapiye ışık tutmuş olan başlıca kişilik kuramlarının tanıtılması; bu kuramların yaşam boyu, sosyal ve kültürel bağlamda kişilik gelişimi sürecinin çalışılmasındaki yararlılığına olan katkısının değerlendirilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "kişilik ve kişilik kuramları , kişilik ve psikanalitik yaklaşım, kişilik ve neoanalitik yaklaşımlar, kişilik ve nesne ilişkileri kuramı, kişilik ve treyt yaklaşımlar, kişilik ve bilişsel yaklaşımlar, kişilik ve hümanistik yaklaşımlar, kişilik ve varoluşçu yaklaşımlar, kişilik ve sosyal yaklaşımlar, kişilik ve davranışçı yaklaşımlar, kişilik ve biyolojik yaklaşımlar, kişilik ve evrimsel yaklaşımlar, kişilik ve bütünsel yaklaşımlar, kişilik ve insancıl yaklaşımlar" konularından oluşmaktadır.