TR EN

BİYOPSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI346 BİYOPSİKOLOJİ 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞEN FİLAZOĞLU ÇOKLUK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi HANİFE YILMAZ ÇENGEL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı alandaki düşüncelere yön vermiş ve normal/anormal davranışlara ve psikoterapiye ışık tutmuş olan başlıca kişilik kuramlarının tanıtılması; bu kuramların yaşam boyu, sosyal ve kültürel bağlamda kişilik gelişimi sürecinin çalışılmasındaki yararlılığına olan katkısının değerlendirilmesidir.
İçerik: Bu dersin içeriği; "kişilik ve kişilik kuramları , kişilik ve psikanalitik yaklaşım, kişilik ve neoanalitik yaklaşımlar, kişilik ve nesne ilişkileri kuramı, kişilik ve treyt yaklaşımlar, kişilik ve bilişsel yaklaşımlar, kişilik ve hümanistik yaklaşımlar, kişilik ve varoluşçu yaklaşımlar, kişilik ve sosyal yaklaşımlar, kişilik ve davranışçı yaklaşımlar, kişilik ve biyolojik yaklaşımlar, kişilik ve evrimsel yaklaşımlar, kişilik ve bütünsel yaklaşımlar, kişilik ve insancıl yaklaşımlar" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İnsan davranışını yönlendiren temel biyolojik süreçleri açıklar.
Sinir siteminin temel yapıları ve işleyişini değerlendirir.
Nöral ileti ve sinaptik transmisyon arasındaki ilişkiyi kurar.
Fizyolojik psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini özetler.
Beyin davranış ilişkisinde biyolojik etkenlerin rolünü yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Biyopsikolojiye giriş Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma Sinir hücreleri ve sinir iletimi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma Sinapslar Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma Sinir sisteminin yapısı Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma Beynin gelişimi Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma Duyusal sistemler 1 Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma Duyusal sistemler 2 Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Motor hareket Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma Uyku, uyanıklık Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma Emosyonel davranış Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma Duygudurum bozuklukları ve şizofreni Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma Öğrenme ve bellek Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma Yürütücü işlevler Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma Lisan ve hemisferik asimetri Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

KALAT, J.W.(2007) Biological Psychology, Thomson Wadsworth.
BOUCSEİN, W. (2012). Electrodermal Activity (2nd ed.). New York: Springer.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
3
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
1
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
4
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
4
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
4
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
2
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
2
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 35 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 35 35
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 205
Genel Toplam 205
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0