TR EN

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA SUNUM BECERİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT317 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA SUNUM BECERİLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında bir sunumla veya projeyle iletilmek istenilen mesajın hedef kitleye etkin ve etkili olarak verilmesi için, öğrencilerin sunum teknik ve becerilerinin geliştirilmesi ve bu becerileri uygulamaları amaçlanmaktadır.
İçerik: Ders, Sunum hazırlık aşamalarının listelenmesi, İçerik hazırlanmasının öneminin belirtilmesi, İçerik biçimlerinin listelenmesi, Etkili sunum tekniklerinin açıklanması, PowerPoint sunu programı kullanımı öğretme gibi konuları içermektedir.