TR EN

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA SUNUM BECERİLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT317 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKTA SUNUM BECERİLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sunum için gerekli öğelerden en az 3’ünü tanımlar
Sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinin etki farklarını karşılaştırır
Dinleyicilerden sunum sonrası sorular alarak dinleyicilerin ne anladığıyla ilgili çıkarım yapar
Farklı konularda doğru sunum teknikleriyle etkin ve etkili sunumlar hazırlar