TR EN

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL430 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Tüketici davranışı dersinin amacı, derse ilişkin temel kavramları tanıtmak, çeşitli pazarlama problemlerine analitik çözüm yaklaşımları getirmesini sağlamak ve yöneticilerin karşılaşabileceği problemlerin çözümüne ilişkin uygulamalar yapılmasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Tüketici davranışının pazarlama alanındaki yeri ve önemi, tüketici araştırmaları, pazar bölümlendirme ve tüketici davranışı-pazarlama stratejisi ilişkisi, tüketici davranışına etki eden psikolojik etkiler, sosyo-kültürel etkiler, tüketici satın alma süreçlerinden oluşmaktadır.