TR EN

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL430 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tüketici davranışlarına etki eden ana faktörleri tanımlar.
Farklı tüketici davranışlarını ve tüketim ile aralarındaki ilişkileri ayırt eder
Pazarlama faaliyetlerinin tüketici davranışları üzerindeki sosyal ve etik etkilerini tanımlar