TR EN

ÇEVRE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS446 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin tarihsel bir perspektiften günümüz çevre-toplum ilişkisine dair bir farkındalık geliştirmesi ve çevre sorunları ile kaynakların kullanımı ve korunması konusunun sosyolojik boyutunu kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; doğal çevrenin kontrolü, doğaya hakimiyet ve toplumsal düzenleme, modernleşme sürecinde doğa-insan ilişkisi, çevre-toplum ilişkisinin gelişimi ve toplumlararası farklılıklar, çevre sorunları ve üzerine görüşler, günümüzde çevre sorunları ve çözüm arayışları, çevrenin küreselleşme, siyaset, ekonomi ya da toplumlararası eşitsizlik gibi kavramlarla ilişkisi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşım oluşturmaktadır. Ders ayrıca belgesel gösterimiyle de desteklenecektir.