TR EN

SOSYAL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY208 SOSYAL PSİKOLOJİ 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. İki dönemlik bir dersin ilk kısmı olan bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine, sosyal etkileşim odaklı şekilde, kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile ilişkisi ve alan araştırmaları kültürlerarası bir perspektif ile açıklanmasıdır.
İçerik: Alanın tanımı, tarihsel gelişim süreci, ana kuramsal ve yöntemsel konular, sosyal inançlar ve yargılar, sosyal bağlamda benlik, tutum ve davranışlar, uyma ve itaat, ikna ve grup etkisi.