TR EN

SOSYAL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY208 SOSYAL PSİKOLOJİ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal Psikoloji bilimini tanımlar.
Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimini özetler.
Sosyal Psikolojinin temel araştırma yöntemleri ve tekniklerini özetler.
Sosyal psikolojide benlik kavramını tartışır.
Sosyal dünyanın nasıl algılandığını, yargılandığını, açıklandığını tartışır.
Sosyal psikolojide tutum ve davranış ilişkisini açıklar.
İnsan doğasından ve kültürel çeşitlilikten nasıl etkilenildiğini özetler.
Sosyal Psikolojide uyma kavramını tanımlar. Klasik uyma ve itaat araştırmalarını tartışır.
Sosyal Psikolojide ikna etmenin temel ögelerini tanımlar.
Sosyal Psikolojide grup etkisini tartışır.