TR EN

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UBY401 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 7 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, bilimsel araştırma yöntemlerine yön veren temel kavramları açıklanmasıdır.
İçerik: Bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci ve raporlanması.