TR EN

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UBY401 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 7 3 3 5

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Bilimsel araştırmanın temel kavramları Ders
2 - Araştırma süreç ve teknikleri Ders
3 - Varsayım, bağımlı ve bağımsız değişken kavramları Ders
4 - Araştırma hipoteziAraştırma hipotezi Ders
5 - Bilimsel araştırma türleri Ders
6 - Nicel araştırmanın özellikleri Ders
7 - Nicel araştırmada veri toplama teknikleri Ders
8 - ARA SINAV -
9 - Nicel araştırmada evren ve örneklem kavramları Ders
10 - Nicel araştırmada örneklem belirleme teknikleri Ders
11 - Nicel araştırmada anket hazırlama teknikleri Ders
12 - Nicel araştırma raporu hazırlama süreçleri Ders
13 - Nitel araştırma ve veri toplama teknikleri Ders
14 - Nitel araştırma raporunun hazırlanma süreçleri Ders
15 - Nitel ve nicel araştırma raporlarının sunumu Grup çalışma ödevi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -