TR EN

ATLETİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY113 ATLETİZM 1 3 2 4

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, atletizm branşına ait temel teknikleri uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; atletizm branşına özgü terimlerin tanımı, tarihsel gelişim süreci, atletizm yarışma kuralları, kısa, orta, uzun mesafe koşuları, atmalar ve atlamalar konuları kapsamaktadır.