TR EN

ATLETİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY113 ATLETİZM 1 3 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. FEHİM COŞAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, atletizm branşına ait temel teknikleri uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; atletizm branşına özgü terimlerin tanımı, tarihsel gelişim süreci, atletizm yarışma kuralları, kısa, orta, uzun mesafe koşuları, atmalar ve atlamalar konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Atletizm branşı ile ilgili temel kavramları açıklar.
Atletizm branşının tarihsel gelişim sürecini özetler.
Atletizm branşına ait saha ölçülerini açıklar.
Atletizm branşına ile ilgili yarışma kurallarını açıklar ve uygular.
Atletizm branşına ait temel teknik becerileri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, ders içeriği hakkında bilgi verme ve Atletizm’in tarihçesi Anlatım soru-cevap yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Atletizmin temel özellikleri, atletizmin sınıflandırılması ve atletizm branşlarına ait saha ölçüleri Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
3 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma ve video izleme Orta ve uzun mesafe koşuları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
4 Görsel ve yazılı literatür tarama, video izleme Sürat koşuları, koşu dirilleri ve Sprint temel form ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
5 Video izleme Koşu çıkışının temel formlarının uygulamalı çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
6 Video izleme Bayrak koşuları ve bayrak değişimlerinin anlatımı ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı grup çalışması ve eşli çalışmalar
7 Video izleme Yüksek atlama ve teknikleri Ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Ara sınav hazırlık çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, uygulamalı grup çalışması ve eşli çalışmalar
10 Görsel ve yazılı literatür tarama, video izleme Geçmiş olimpiyat oyunlarındaki atletizm müsabakalarının incelenmesi Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
11 Video izleme Uzun atlama ve teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
12 Video izleme Üç adım atlama temel kuralları, tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi ve bireysel çalışma
13 Video izleme Çekiç atma ve disk atma temel formları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışma
14 Video izleme Gülle atma ve cirit atma temel formları ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışma
15 Video izleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Demirci, A. (2007). Atletizm öğretimi: koşular. Ankara: Nobel.
Demir, M. (2008). Atletizm -Koşular, Atlamalar, Atmalar. Nobel Akademik, İstanbul.
Anderson, M.K. , Parr, G.P. ve Hall, S.J. (2012). Foundations of Athletic Training: Prevention, Assessment, and Management, 5th Edition. LWW, US.
Hillman, S.K. (2012). Core Concepts in Athletic Training and Therapy With Web Resource (Athletic Training Education). Human Kinetics, US.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
0
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
0
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 2 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 100
Genel Toplam 100
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0