TR EN

SPOR PSİKOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY210 SPOR PSİKOLOJİSİ 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, psikoloji biliminin, sportif performans gelişimi üzerine etkilerini açıklayabilme, mental antrenman yöntemlerini temel düzeyde uygulayabilme ve psikoloji alanında edindiği temel bilgileri, sporcuların performanslarını arttırmak için kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Spor psikolojisi alanı, konuları; sporda kişilik, motivasyon, uyarılmışlık, stres ve kaygı; yarışma ve karşılaşma psikolojisi, grup ve takım dinamikleri, grup sargınlığı, sporda liderlik ve iletişim, psikolojik beceri antrenmanları, dikkat, algı, odaklanma, sportif performansı olumsuz etkileyen süreçler: tükenmişlik, sürantrenman, sağlıksız davranışlar, bağımlılık, şiddet ve saldırganlık konularını kapsamaktadır.