TR EN

DOĞA VE SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY373 DOĞA VE SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI 7 4 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, doğa ve spor fotoğrafçılığı ile ilgili teknik ve taktikleri temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Spor ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgili kavramlar, spor ve doğa fotoğrafçılığının gelişim süreci, malzeme kullanımı, rekreatif amaçlı spor ve doğa fotoğrafçılığı, çekim teknikleri ve taktikleri, spor fotoğrafçılığı uygulaması ve doğa fotoğrafçılığı uygulaması konularını kapsamaktadır.