TR EN

DOĞA VE SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY373 DOĞA VE SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI 7 4 3 5

KAYNAKLAR

Yurtgezer, T. (2012). Doğa Fotoğrafçısının El Kitabı, Say Yayınları, İstanbul.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2011). Gazetecilik, Spor Fotoğrafçılığı, Ankara.
Gardner, M. ve Wolfe, A. (2002). Doğada Fotoğrafçılık, Homer Yayınları, İstanbul.
Skinner, P. (2007). Sports Photography: How to Capture Action and Emotion, Allworth Press, New York.