TR EN

REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY377 REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME 7 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, rekreatif etkinlik uygulamalarına yönelik faaliyet programı hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; program geliştirme ilkeleri, program geliştirme aşamaları, rekreatif etkinlikler için program geliştirme, rekreatif programların hedef kitlesine uygun olarak planlanması ve uygulanması konularını kapsamaktadır.