TR EN

REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY377 REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME 7 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rekreasyonel etkinliklerle ilgili temel kavramları açıklar.
Farklı özelliklerdeki bireylere yönelik uygulanan rekreatif etkinliklerin ihtiyaçlarını tartışır.
Program geliştirme yöntem ve tekniklerini kullanır.
Planlanan rekreasyon organizasyonlarının işleyişini analiz eder.
Rekreatif etkinliklere ilişkin organizasyonlarla ilgili genel ihtiyaçları belirler.
Rekreatif etkinlik uygulamalarına yönelik faaliyet programı hazırlar.