TR EN

GENEL MUHASEBE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY387 GENEL MUHASEBE 7 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere, bir işletmede dönem boyunca gerçekleşen finansal uygulamaların verilerini, kaydedebilecek ve sınıflandırabilecek bilgileri kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletme fonksiyonu olarak muhasebenin tanımı, Finansal nitelik taşıyan olayların tanımı, Temel muhasebe ilke ve kavramları, Finansal olayları kayıt etme, sınıflandırılma ve özetleme yöntemleri, Tek düzen muhasebe sistemi ile dönem içi işlemlerin akış süreci, Temel finansal tablolar konularını kapsamaktadır.