TR EN

REKREASYONEL KAYNAKLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY391 REKREASYONEL KAYNAKLAR 7 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, rekreasyonel amaçlı kullanılan açık ve kapalı tesislerde yapılan aktiviteleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; rekreasyonel amaçlı kullanıma imkân veren doğal alanlar, rekreasyonel amaçlı kullanılan açık ve kapalı alanlar, rekreasyon tesisi planlama ilkeleri, açık ve kapalı alan rekreasyon aktiviteleri, kullanıcıları rekreasyona yönelten etkenler, rekreatif etkinliklere katılımı kısıtlayıcı etkenler ve baş etme yöntemleri konularını kapsamaktadır.