TR EN

REKREASYONEL KAYNAKLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY391 REKREASYONEL KAYNAKLAR 7 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rekreasyonel amaçlı kullanıma imkân veren doğal alanların korunması ile ilgili unsurları açıklar.
Rekreasyon tesisleri planlanmasındaki temel kriterleri açıklar.
Bireyleri rekreatif etkinliklere yönelten ya da katılımı kısıtlayan etkenleri tartışır.
Rekreasyonel amaçlı kullanılan açık ve kapalı tesislerdeki aktiviteleri uygular.