TR EN

ARTİSTİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY345 ARTİSTİK CİMNASTİK 5 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Artistik Cimnastik branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklama, branşa ilişkin tekniklerin uygulanışını hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; branşa özgü öğretim yöntemleri ilkeleri, Branşa yönelik yetenek seçimi ve ilkeleri, Branşa özgü motorik özelliklerin geliştirilmesi, Branşa özgü performans ölçüm yöntemleri, Branşa özgü kuvvet, sürat dayanıklılık antrenmanları, Branşa yönelik tekniklerin hareket mekaniği açısından analizi konularını kapsamaktadır.