TR EN

ARTİSTİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY345 ARTİSTİK CİMNASTİK 5 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Artistik Cimnastik branşına ait öğretim yöntemlerinin hedeflerini ve uygulama ilkelerini açıklar.
Artistik Cimnastik branşına özgü performans ölçüm yöntemlerini açıklar .
Artistik Cimnastik branşında geliştirilmesi gereken motorik özellikleri açıklar .
Artistik Cimnastik branşına ilişkin tekniklerin uygulanışını, hareket mekaniği kanunlarına dayalı olarak analiz eder.