TR EN

UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY324 UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI II 6 6 4 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Bu dersle öğrencilerin gerekli ortam sağlandığında, Buz ve Yağmurdan Koruma, . İniş Takımları (ATA 32), . Işıklar (ATA 33), Oksijen (ATA 35)sistemi, Pnömatik/Vakum (ATA 36) , Su/Atık (ATA 38) sistemi, Yerleşik Bakım Sistemleri (ATA 45) sistemi, Entegre Modüler Avyonikler i (ATA 42) öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerin uçak sistemlerini doğru olarak tanımlayabilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Buz ve Yağmurdan Koruma, . İniş Takımları (ATA 32), Işıklar (ATA 33), Oksijen (ATA 35)sistemi, Pnömatik/Vakum (ATA 36) , Su/Atık (ATA 38) sistemi, Yerleşik Bakım Sistemleri (ATA 45) sistemi, Entegre Modüler Avyonikler (ATA 42) konularını kapsamaktadır.