TR EN

Müfredat

1. YIL
1. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
GMY121 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK I 4 0 0 4 5
GMY125 FİZİK I 4 0 0 4 6
GMY127 TEMEL UÇAK BİLGİSİ 3 0 0 3 4
GMY129 TEKNİK RESİM 3 0 0 3 4
MAT123 MATEMATİK I 3 0 0 3 6
TRD101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2
YDL101 YABANCI DİL I (İNG.) 3 0 0 3 3
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 22 30
1. YIL
2. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
GMY120 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK II 4 0 0 4 5
GMY124 FİZİK II 4 0 0 4 6
GMY126 MALZEME 4 0 0 4 4
GMY128 İNSAN FAKTÖRLERİ 3 0 0 3 4
MAT128 MATEMATİK II 3 0 0 3 6
TRD102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2
YDL102 YABANCI DİL II (İNG.) 3 0 0 3 3
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 23 30
2. YIL
3. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
ATA201 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I 2 0 0 2 2
GMY223 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2 0 0 2 7
GMY225 HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ I 3 0 0 3 7
GMY227 BAKIM UYGULAMALARI I 2 4 0 4 7
GMY229 AERODİNAMİK I 3 0 0 3 7
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 14 30
2. YIL
4. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
ATA202 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II 2 0 0 2 2
GMY224 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2 0 0 2 7
GMY226 HAVACILIK DİJİTAL SİSTEMLERİ II 3 0 0 3 7
GMY228 BAKIM UYGULAMALARI II 2 4 0 4 7
GMY230 AERODİNAMİK II 3 0 0 3 7
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 14 30
3. YIL
5. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
GMY325 HAVACILIK KURALLARI I 3 0 0 3 4
GMY327 MESLEKİ İNGİLİZCE III 2 0 0 2 7
GMY329 UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI I 2 4 0 4 4
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 18 30
3. YIL
6. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
GMY320 HAVACILIK KURALLARI II 3 0 0 3 4
GMY324 UÇAK SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI II 2 4 0 4 5
GMY334 PERVANE 1 2 0 2 6
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 18 30
4. YIL
7. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
GMY417 GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI I 2 4 0 4 15
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 13 30
4. YIL
8. YARIYIL
KOD DERS ADI T U L K AKTS
GMY416 GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR VE UYGULAMALARI II 2 4 0 4 15
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
3 0 0 3 5
KOD DERS ADI T U L K AKTS
T:Teorik, U:Uygulama, L:Laboratuvar, K:Kredi 13 30
Toplam Kredi : 135 , Toplam AKTS : 240