TR EN

TÜRK DİLİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TRD102 TÜRK DİLİ II 2 2 2 2

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türk dilinin özelliklerinin öğrenilmesine, derse yönelik örnekler aracılığıyla eksiklerini giderilmesine, dilin kurallarını pekiştirilmesine, yazılı ve sözlü metinlerle söz varlığını geliştirilmesine, yazım (imlâ) kurallarına uyulmasına, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma becerisi kazanılmasına ve anadilin etkili halde kullanılmasına ilişkin bilgi tutum ve davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, paragraf anlatım biçimleri, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım türleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri.