TR EN

KİŞİLERARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY417 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kişilerarası iletişimde iletişimin önemini ortaya koymaktır.
İçerik: Dersin içeriği; iletişim ve kişilerarası iletişim kavramlarının tanımı, kişilerarası iletişim türleri, kişilerarası iletişim kodları,çatışma ve empati, dinleme konularını kapsamaktadır.