TR EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 3 3 4

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı bilimsel araştırma sürecini, iletişim araştırmaları uygulama alanlarını ve iletişim çalışmalarında yaygın kullanılan araştırma yöntemlerini irdelemektir.
İçerik: Dersin içeriği bilim, kuram ve araştırma ilişkisi, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırmada kullanılan yöntemler nicel ve nitel yöntemlerdir.