TR EN

OYUNCU YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY414 OYUNCU YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere oyuncu yönetiminin misyon ve sorunlarını kavrayacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, göstergebilimin temel kavramları, sanat eserlerinin sahip olduğu göstergeler, mizansen ve temel kodları, mizansenin zaman ve mekânla ilişkisi, yapım ve tasarım kodları, oyunculuk kodları, yönetmenlerin mizansen tasarımlarının çözümlemeleri, özgün mizansen tasarımlarını yaratımında etkili olan kodlar, mizansen kodları arasında ortaya çıkan problemler gibi konular oluşturmaktadır.