TR EN

MOTİVASYON TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY336 MOTİVASYON TEKNİKLERİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin motivasyon hakkındaki kavramsal ve kuramsal olarak temel bilgilere sahip olmaları ve bu teorilerini sosyal ve mesleki yaşamlarında kendileri ve çevreleri için kullanmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, motivasyonun tanımı, motivasyonu olumlu ve olumsuz şekilde etkileyen unsurlar, motivasyona ilişkin temel kuramlar, motivasyon teknikleri, profesyonel ve sosyal yaşamda motivasyon yönetimi oluşturmaktadır.